Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0001452^"
 1. ŠUCHA, Vladimír. Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť: vedecká podpora koordinovaná Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2014. ISSN 0322-886X, mimoriadne vyd., roč. 57, č. Jún, (2014.
  article

  article

 2. ŠUCHA, Vladimír. Aby univerzita mala dušu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 102 s. ISBN 978-80-224-1149-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Aby univerzita mala dušu

  book

 3. ŠUCHA, Vladimír. Poznanie v politike EÚ - akcelerátor spoločenského vývoja. In IBC. International business cooperation : časopis pre podnikateľov. - Bratislava : INFORMEX, 2003, 2003, roč. 14, č. 4, s. 21.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.