Search results

 1. DURILOVÁ, Katarína. Formy zámerných úprav základu dane PO : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 2. GAŠPERANOVÁ, Andrea. Zdaňovanie luxusných statkov v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 3. HÁJEK, Adam. Progresívne zdanenie príjmov v podmienkach Slovenskej republiky – ekonomická účinnosť a perspektívy : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 62 s.
  book

  book

 4. KULACS, Peter. Kreatívne účtovníctvo a forenzný audit : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 85 s.
  book

  book

 5. KULICHOVÁ, Lucia. Estimation of the Impact of the Nominal Corporate Tax Rate Reduction in Slovak Republic : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 58 s.
  book

  book

 6. KARABINOŠOVÁ, Anna. Alternatívne možnosti stanovenia sadzby dane z príjmu právnických osôb : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 7. POĽANČÍKOVÁ, Simona. Dane a efektívnosť verejného sektora : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 57 s.
  book

  book

 8. NÉMETH, Viktor. Redistribučná funkcia daní a jej význam v súčasnej ekonomike : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 68 s.
  book

  book

 9. ŠKORCOVÁ, Natália. Vplyv daňovej licencie na výber daní : diplomová práca. Školiteľ: Martin Geško. Bratislava, 2019. 54 s.
  book

  book

 10. GEŠKO, Martin. Zámerné úpravy základu dane právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky. In Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem. Vedecká konferencia. Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem : príspevky recenzovaného zborníka z vedeckej konferencie, 15.-17. mája 2019, vo vzdelávacom zariadení, (Virt, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4606-5, s. [1-6] CD-ROM. APVV-15-0322, ITMS 26240120032.
  article

  article