Search results

 1. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka - WOLOWIEC, Tomasz. Koszty pracy i jej opodatkowanie a rozwój gospodarczy. Przykład Polski i krajów Unii Europejskiej. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 73-84.
  article

  article

 2. DUBOVICKÁ, Lenka - REŠKO, Dariusz - WOLOWIEC, Tomasz. Ulgi uznaniowe w spłacie zobowiązań z tytułu opłat i podatków lokalnych. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 231-237.
  article

  article

 3. WOLOWIEC, Tomasz - ŠTEFKO, Róbert - DUBOVICKÁ, Lenka. Podatek dochodowy od osób fizycznych a zasada sprewiedliwości podatkowej. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 25-34.
  article

  article

 4. VARCHOLOVÁ, Tatiana - WOLOWIEC, Tomasz. Hodnotenie efektívnosti výskumu. In Mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. ISSN 2218-5348, 2012, vip. 5, s. 14-19.
  article

  article

 5. DUBOVICKÁ, Lenka - WOLOWIEC, Tomasz. Contemporary tendencies in higher education. In Mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. ISSN 2218-5348, 23, vipusk 4, (2012. VEGA 1/0121/10.
  article

  article

 6. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka - WOLOWIEC, Tomasz. Aktuálne otázky financovania vedy v EÚ. In Mižnarodnij naukovij visnik. - Užgorod : Zakarpatskij deržavnij universitet, 2012. ISSN 2218-5348, 23, vipusk 4, (2012. VEGA 1/0121/10.
  article

  article

 7. WOLOWIEC, Tomasz. Systém zdaňovania príjmov fyzických osôb v Poľsku a vybraných krajinách Európskej únie s ohľadom na daňovú politiku podpory rodiny. In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2004. ISSN 1335-5961, 2004, roč. 5, č. 1, s. 22-23.
  article

  article

 8. WOLOWIEC, Tomasz. Systém zdaňovania príjmov fyzických osôb v Poľsku a vybraných krajinách Európskej únie s ohľadom na daňovú politiku podpory rodiny. In Produktivita : dvojmesačník Slovenského centra produktivity. - Žilina : SLCP, 2004. ISSN 1335-5961, 2004, roč. 5, č. 2, s. 36-39.
  article

  article