Search results

 1. MELUŠOVÁ, Elena. Lingvodidaktické využitie politického diskurzu. Recenzenti: Ladislav Lapšanský, Stanislav Benčič. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 90 s. [4,30 AH]. ISBN 978-80-225-3860-2. [Copy count : 12, currently available 7, at library only 4]
  book

  book

 2. POVCHANIČ, Štefan. Gastronomie, un des composants dominants de la culture nationale. In Ianua ad linguas hominesque reserata V : actes des publications scientifiques internationales. - Noailles : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 142-146.
  article

  article

 3. JANČOK, Ľubomír. Sur les traces de Balzac en Tchéco-Slovaquie. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 62-67.
  article

  article

 4. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Deminutíva v slovenčine a španielčine. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 165-174.
  article

  article

 5. SÁNCHEZ PRESA, Mónica. Slovenčina ako cudzí jazyk na pozadí španielčiny. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 153-157.
  article

  article

 6. MRUŠKOVIČ, Jozef. Stieranie kultúrnych rozdielov v epoche globalizácie. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 100-107.
  article

  article

 7. LAPŠANSKÝ, Ladislav. Štýl investičných fondov a miesto prekladu. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 91-94.
  article

  article

 8. MELUŠOVÁ, Elena - BENČIČ, Stanislav. Ekonomické a odborné vzdelávanie pri výučbe cudzích jazykov. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 98-99.
  article

  article

 9. MELUŠOVÁ, Elena. Predslov. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 8-9.
  article

  article

 10. RIZEKOVÁ, Iveta. Za nový prístup k hodnoteniu. In Ianua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014. ISBN 978-2-9536153-4-0, s. 147-152.
  article

  article