Search results

Records found: 188  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0003774^"
 1. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin. Prehľad prístupov k analýzam ekonomických dosahov pandémií. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 253-262. VEGA 1/0211/21, VEGA 1/0193/20.
  article

  article

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin. Prehľad prístupov k analýzam ekonomických dosahov pandémií. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 27.
  article

  article

 3. LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana - SZOMOLÁNYI, Karol. Replikovateľnosť výskumu a jeho publikovateľnosť. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu 2022. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 30. listopad - 2. prosinec 2022, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-5006-2, s. 99-104. VEGA 1/0211/21.
  article

  article

 4. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Linear-exponential Adjustment Costs in the Form of Linear Specification. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XXI : Proceedings of the International Scientific Conference: 25th May - 27th May 2022, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-93-8, pp. 183-187 online. VEGA 1/0211/21.
  article

  article

 5. LUKÁČIKOVÁ, Adriana - LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Úvod do ekonometrie s jazykom R. Recenzenti: Veronika Miťková, Marian Reiff, Kvetoslava Surmanová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 372 s. [28,27 AH]. ISBN 978-80-89962-91-4.
  book

  book

 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Estimation of Asymmetric Responses of U.S. Retail Fuel Prices to Changes in Input Prices Based on a Linear Exponential Adjustment Cost Approach. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Central European Journal of Operations Research. - Heidelberg : Springer. ISSN 1435-246X, 2022, vol. 30, no. 2, pp. 757-779 online. VEGA 1/0211/21.
  article

  article

 7. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Asymmetric Reactions of Retail Gasoline Prices on Crude Oil Price Changes in Selected US States. In MIC - Vis, 2022 : Mediterranean Islands Conference 14 th – 17th September 2022, The Island of Vis, Croatia. - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar : VERN' University, 2022. ISBN 978-953-8404-11-5, p. 111.
  article

  article

 8. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Asymmetric Reactions of Retail Gasoline Prices on the Changes in Crude Oil Prices in Chosen US Cities. In PEKOVIĆ, Sanja. ENTRENOVA 2022 : Proceedings of the ENTRENOVA - ENTerprise REsearch InNOVAtion Conference, September 2022, Opatia, Croatia. - Zagreb : IRENET, 2022. ISSN 1849-7950, pp. 9-15. VEGA 1/0211/21.
  article

  article

 9. ASTALOŠOVÁ, Lenka. Modelovanie výdavkov VŠ študentov využitím ekonometrických modelov : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2022. 55 s.
  book

  book

 10. JAKUBÍK, Patrik. Vizualizácia dát v systéme R : bakalárska práca. Školiteľ: Adriana Lukáčiková. Bratislava, 2022. 46 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.