Search results

 1. CSÓKA, Roberta. Teoretická charakteristika modelov fungovania medzinárodných firiem v odvetví sharing economy : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 48 s.
  book

  book

 2. ĎURČOVÁ, Demetria. Vplyv štúdia v zahraničí na kariérne možnosti absolventa : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 63 s.
  book

  book

 3. LUKÁČOVÁ, Patrícia. Generácia Y na slovenskom univerzitnom trhu : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 49 s.
  book

  book

 4. KOLENIČ, Michal. Fúzie a akvizície v odvetví pivovarníckeho priemyslu : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 89 s.
  book

  book

 5. CSENKEYOVÁ, Simona. Nepriateľské prevzatia (hostile takeovers) - na príklade vybraných firiem : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 78 s.
  book

  book

 6. BIELA, Katarína. Hlavní globálni aktéri a vývoj ich postavenia v odvetví pivovarníctva : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2019. 83 s.
  book

  book

 7. KRAJČÍK, Daniel. Development of the Higher Education in Slovakia & ICT Applications at the University of Economics in Bratislava. In Seminar [Shenzen]. Seminar on ICT Application in Higher Education for Asian and European Countries, Using Online Learning and MOOC to Promote Quality Higher Education Development : 19.6.2018-9.7.2018, [Shenzen]. - [Shenzen] : UNESCO International Centre for Higher Education Innovation, 2018, pp. [1-4].
  article

  article

 8. KOVÁROVÁ, Gabriela. Vybrané aspekty nedostatku pracovných síl a možnosti riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 88 s.
  book

  book

 9. RADEKOVÁ, Martina. Paradigmy zdieľanej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 51 s.
  book

  book

 10. GURÁŇOVÁ, Lucia. Zdieľaná ekonomika v ubytovacom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 55 s.
  book

  book