Search results

 1. RADEKOVÁ, Martina. Paradigmy zdieľanej ekonomiky : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 51 s.
  book

  book


 2. BÉREŠOVÁ, Kristína. Vybrané aspekty nedostatku pracovných síl a možnosti riešenia v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 54 s.
  book

  book


 3. GURÁŇOVÁ, Lucia. Zdieľaná ekonomika v ubytovacom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 55 s.
  book

  book


 4. CHRKAVÁ, Lucia. Zdieľaná ekonomika v dopravnom odvetví : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 56 s.
  book

  book


 5. KOVÁROVÁ, Gabriela. Vybrané aspekty nedostatku pracovných síl a možnosti riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2018. 88 s.
  book

  book


 6. HOŠTÁK, Andrej. Fúzie a akvizície na príklade vybraného odvetvia : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 46 s.
  book

  book


 7. MATLONOVÁ, Lívia. Stratégia modrého oceánu na príklade vybraných firiem - pozitívne príklady zo slovenského prostredia : bakalárska práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 43 s.
  book

  book


 8. MAJERSKÁ, Michaela. Generation gap a jej vnímanie z pohľadu zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 74 s.
  book

  book


 9. ŠULVOVÁ, Lucia. Faktory konkurencieschopnosti a hlavní aktéri na trhu hračiek : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 69 s.
  book

  book


 10. PODMANICKÁ, Dominika. Faktory konkurencieschopnosti a hlavní aktéri na trhu sladených nealkoholických nápojov : diplomová práca. Školiteľ: Daniel Krajčík. Bratislava, 2017. 83 s.
  book

  book