Search results

 1. ŠTEFANÍK, Tomáš. Kvalita života domácností a jej právny rámec v európskom kontexte : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Brinčíková. Bratislava, 2020. 57 s.
  book

  book

 2. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Špecifiká vývoja zahraničného obchodu SR. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 5-16 online. VEGA 1/0664/20.
  article

  article

 3. Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. Zostavili: Zuzana Brinčíková, Ľubomír Darmo ; recenzenti: Veronika Piovarčiová, Elena Fifeková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 144 s. [7,2 AH]. VEGA 1/0664/20. ISBN 978-80-225-4756-7.
  electonic book

  electonic book

 4. SIRAKOVOVÁ, Eva - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - KLIMKO, Roman. Analýza faktorov, ktoré ovplyvňujú aktivizáciu ľudí v rámci participatívneho rozpočtu. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 91-98 CD-ROM. APVV 18-0435, VEGA 1/0239/19.
  article

  article

 5. TRNOVSKÝ, Karol - LENNEROVÁ, Ivana. Koronakríza vo svetovej a domácej ekonomike. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 106-114 CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  article

  article

 6. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Digitálna transformácia slovenskej ekonomiky ako faktor jej konkurencieschopnosti. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 83-90 CD-ROM. VEGA 1/0287/19.
  article

  article

 7. MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Vysokoškolské vzdelávanie a COVID-19. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 76-82 CD-ROM. KEGA 035EU-4/2020.
  article

  article

 8. TEREK, Milan - MUCHOVÁ, Eva - LEŠKO, Peter. Modifikácia odhadovania vzhľadom na neodpovedanie v štatistických prieskumoch vyčerpávajúcim skúmaním. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 99-105 CD-ROM. KEGA K-20-035-00. VEGA 1/0562/18.
  article

  article

 9. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Podpora a ochrana hospodárskej súťaže v Slovenskej republike. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 70-75 CD-ROM. VEGA 1/0239/19.
  article

  article

 10. VÉGHOVÁ VANČO, Veronika. Zlepšenie postavenia žien na trhu práce ako faktor zvýšenia konkurencieschopnosti krajiny. In Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4756-7, s. 129-136 CD-ROM. VEGA 1/0287/19.
  article

  article