Search results

 1. HAJDUK, M. et al. Izmenenija v strategii proizvodstva. In Sovremennyje problemy proizvodstva i remonta v promyšlennosti i na transporte : materialy 12-go Meždunarodnogo naučno-techničeskogo seminara (20-24 fevralja 2012 g., g. Svaljava, Karpaty). - Kijev : ATM Ukrajiny, 2012, s. 56-58. VEGA 1/0810/11.
  article

  article

 2. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Prečo podniky implementujú integrované systémy riadenia rizika. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, 2012, roč. 12, č. Jar, s. 34-37. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0151181/FM-JAR-2012_web.pdf>
  article

  article

 3. SEMANOVÁ, Katarína. Meranie a riadenie výkonnosti v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Dubovická. Košice, 2012. 69 s.
  book

  book

 4. JENDRUCHOVÁ, Veronika. Analýza efektívnosti produkčného systému podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Dubovická. Košice, 2012. 68 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. SLIMÁKOVÁ, Alexandra. Návrh systému na zvýšenie prietoku podniku : diplomová práca. Školiteľ: Lenka Dubovická. Košice, 2012. 59 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. DUBOVICKÁ, Lenka. Výučba Production and Operations Management v Európe a USA. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 27, s. 134-141.
  article

  article

 7. LACUŠOVÁ, Ivana. Kvantifikácia vybraných nefinančných ukazovateľov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lenka Dubovická. Košice, 2012. 51 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka. Štandardy na efektívnejšie využitie integrovaných systémov na riadenie rizika. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2012. ISSN 1802-8934, 2012, č. 2, s. 1-8 online.
  article

  article

 9. RODZINKA, Jacek et al. Ulgi w ustawie o podatku rolnym. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 187-206.
  article

  article

 10. VARCHOLOVÁ, Tatiana - DUBOVICKÁ, Lenka - WOLOWIEC, Tomasz. Koszty pracy i jej opodatkowanie a rozwój gospodarczy. Przykład Polski i krajów Unii Europejskiej. In Wybrane problemy teorii i praktyki opodatkowania. - Świnoujście : Cech Rzemiosł Róźnych w Świnoujściu, 2012. ISBN 978-83-934895-4-1, s. 73-84.
  article

  article