Search results

 1. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 5. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2019. [152 s.] [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03615-8.
  book

  book

 2. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva pre stredoškolských učiteľov. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 375 s. [23,11 AH]. ISBN 978-80-225-4616-4. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book

 3. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika základov účtovníctva. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 248 s. [14 AH]. ISBN 978-80-225-4511-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 4. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika daňovníctva - teória a prax. Recenzenti: Peter Baláži, Alena Horáčková. 2. prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 128 s. [6,53 AH]. ISBN 978-80-225-4538-9. [Copy count : 12, currently available 6, at library only 2]
  book

  book

 5. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali: Oľga Ďuricová, Peter Országh. 4. uprav. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2017. 152 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-03111-5.
  book

  book

 6. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva C. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 278 s. [18,25 AH]. ISBN 978-80-225-4264-7. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 7. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva A. Recenzentky: Katarína Máziková, Alena Horáčková. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 267 s. [9,79 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/j6NOf6d1NE> ISBN 978-80-225-4038-4. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 8. VELICHOVÁ, Ľudmila. Didaktika daňovníctva - teória a prax. Recenzenti: Peter Baláži, Alena Horáčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 123 s. [6,45 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/ZHPjeng97V> ISBN 978-80-225-3566-3. [Copy count : 10, currently available 7, at library only 2]
  book

  book

 9. HORÁČKOVÁ, Alena et al. Cvičná firma : praktikum. Lektorovali Oľga Ďuricová, Peter Országh. 3. uprav. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2013. 152 s. [7,6 AH]. ISBN 978-80-10-02522-0.
  book

  book

 10. ŠLOSÁR, Rudolf - NOVÁK, Jaromír. Didaktika účtovníctva C. Recenzentky Katarína Máziková, Alena Horáčková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 302 s. [14,10 AH]. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/y37Limi4i2> ISBN 978-80-225-3701-8. [Copy count : 12, currently available 10, at library only 2]
  book

  book