Search results

 1. AĽUŠÍKOVÁ, Ivana. Trendy v internom kontrolovaní vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2018. 42 s.
  book

  book


 2. DREVEŇÁKOVÁ, Adriána. Trendy v internom kontrolovaní vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2018. 50 s.
  book

  book


 3. TOMČALA, Peter. Trendy v internom kontrolovaní nadnárodného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2018. 57 s.
  book

  book


 4. PŠENÁKOVÁ, Kristína. Trendy v internom kontrolovaní vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2018. 40 s.
  book

  book


 5. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. New Trends in Control(-ling): Qualitative Analysis of Results. In Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543, pp. 137-157 online. VEGA 1/0135/17.
  article

  article


 6. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Two Controlling Terms: Half a Century of Quiet Coexistence. In Business & Management Conference. International Conference. Proceedings of the 8th Business & Management Conference, Venice, Italy, 04 - 07 September 2018. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences IISES : International Society for Academic Studies, 2018. ISBN 978-80-87927-73-1. ISSN 2570-6543, pp. 158-184 online. VEGA 1/0135/17.
  article

  article


 7. MIŠÚN, Juraj - SOCHANIČ, Vladislav. Súčasné trendy vo vzdelávaní manažérov. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 6, s. 1-7 online. VEGA 1/0135/17.
  article

  article


 8. SKORKOVÁ, Zuzana. [Kontrolovanie v manažmente]. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2018. ISSN 2453-8167, 2018, roč. 12, č. 6, s. 1-2 online. Recenzia na: Kontrolovanie v manažmente / Juraj Mišún, Ivana Mišúnová Hudáková ; recenzenti: Nadežda Jankelová, Ján Kráčmar. 1. vyd. - Bratislava : KARTPRINT, 2017. ISBN 978-80-89553-47-1.
  article

  article


 9. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. Redakčné a zostaviteľské práce: Juraj Mišún ; vedeckí recenzenti: Ján Kráčmar, Jiří Dušek. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. CD-ROM 118 s. [9,44 AH]. VEGA 1/0135/17. ISBN 978-80-7556-027-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


 10. Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Redakčné a zostaviteľské práce: Paulína Paprskárová ; vedeckí recenzenti: Juraj Mišún, Jiří Dušek. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. CD-ROM 137 s. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-7556-034-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book