Search results

 1. PAVELKA, Ľuboš. Firmy sa po kríze viac uzavrú do seba. In Hospodárske noviny. - Bratislava : MAFRA Slovakia, 2020. ISSN 1335-4701, 27. apríla 2020, roč. 28, č. 80, s. 3.
  article

  article

 2. PAVELKA, Ľuboš. Mzdové bájky. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2020. ISSN 1335-4051, 20. januára 2020, roč. 30, č. 15, s. 12.
  article

  article

 3. PAVELKA, Ľuboš. Vinníci nízkych penzií. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2020. ISSN 1335-4051, 13. januára 2020, roč. 30, č. 9, s. 12.
  article

  article

 4. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2.
  book

  book

 5. BRONČEK, Juraj. Analýza medzinárodnej pozície ekonomiky ČĽR - možnosti pre uplatnenie ekonomických záujmov Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. KNOTEK, Martin. Využitie bankových záruk na podporu podnikania, úverových obchodov a exportu : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 88 s.
  book

  book

 7. MORÁVEK, Marek. Kreditný manažment v bankovníctve v podmienkach digitalizácie ekonomík : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 62 s.
  book

  book

 8. MRVÁŇ, Tomáš. Neštandardné bankové operácie v medzinárodnom firemnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 60 s.
  book

  book

 9. ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena - PAVELKA, Ľuboš. Vplyv nemeckého akciového trhu na akciové trhy krajín V4. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. ISSN 0032-3233, 2020, roč. 68, č. 5, s. 554-568 online. VEGA 1/0613/18, VEGA 1/0257/18, VEGA 1/0777/20, ITMS 26240120032.
  article

  article

 10. PAVELKA, Ľuboš. Zrkladlo dekády. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2019. ISSN 1335-4051, 30. decembra 2019, roč. 29, č. 301, s. 12.
  article

  article