Search results

 1. KOZOVSKÝ, Dušan. Vybrané otázky dlhovej politiky obcí v podmienkach SR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 1, s. 9-13.
  article

  article

 2. KOZOVSKÝ, Dušan. Vybrané otázky dlhovej politiky obcí v podmienkach SR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 2, s. 6-11.
  article

  article

 3. KOZOVSKÝ, Dušan. Vybrané otázky dlhovej politiky obcí v podmienkach SR. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2013. ISSN 1337-7523, 2013, roč. 6, č. 12, s. 11-15.
  article

  article

 4. ŽÁRSKA, Elena et al. Inovácia obsahu vzdelávania vo verejnej správe a nadväzná tvorba modernej vysokoškolskej učebnice. Oponenti Viera Papcunová, Eva Balážová. Bratislava, 2013. [40 s.]. KEGA 009EU-4/2011.
  book

  book

 5. KOZOVSKÝ, Dušan. Nové prístupy v manažérskom systéme územnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7523, 2012, roč. 5, č. 3, s. 3-9.
  article

  article

 6. KOZOVSKÝ, Dušan. Nové prístupy v manažérskom systéme územnej samosprávy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7523, 2012, roč. 5, č. 2, s. 7-12.
  article

  article

 7. KOZOVSKÝ, Dušan. Modernizácia verejnej správy na Slovensku (vo svetle systémových súvislostí) - ako ďalej? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2012. ISSN 1337-7523, 2012, roč. 5, č. 7-8, s. 7-10.
  article

  article

 8. NOVACKÁ, Ľudmila et al. Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v meste Dunajská Streda : [záverečná správa] [elektronický zdroj]. [Bratislava], 2012. CD-ROM [118 s., 6,26 AH]. [Projekt 1476].
  electonic book

  electonic book

 9. KOZOVSKÝ, Dušan. Ekonomizácia územnej samosprávy - jej metodologické a systémové východiská. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7523, 2011, roč. 4, č. 12, s. 2-5.
  article

  article

 10. KOZOVSKÝ, Dušan. Splnilo zavedenie systému programového rozpočtovania svoje očakávania? In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2011. ISSN 1337-7523, 2011, roč. 4, č. 9, s. 2-6.
  article

  article