Search results

 1. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 3, s. 205-217.
  article

  article

 2. BÁRÁNY, Eduard. Právny pluralizmus. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 327-336.
  article

  article

 3. BÁRÁNY, Eduard. O právnom systéme. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2015. ISSN 0032-6984, 2015, roč. 98, č. 4, s. 321-337.
  article

  article

 4. BÁRÁNY, Eduard. Cirkularita v práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 2, s. 109-124.
  article

  article

 5. BÁRÁNY, Eduard. Spravodlivosť ako vzťahový pojem. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. ISSN 0046-385X, 2011, roč. 66, č. 9, s. 845-855. Available on Internet: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/845-855.pdf>
  article

  article

 6. BÁRÁNY, Eduard. Človek v prostredí právneho systému. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. ISSN 0032-6984, 2010, roč. 93, č. 3, s. 217-229.
  article

  article

 7. BÁRÁNY, Eduard. Právny systém SR. Tendencie vývoja právneho poriadku Slovenskej republiky. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. ISBN 978-80-7144-162-5, s. 280-290.
  article

  article

 8. PEKNÍK, Miroslav et al. Tendencie vývoja politického a právneho systému. In Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, s. 53-74. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.vlada.gov.sk/data/files/4180.pdf>
  article

  article

 9. BÁRÁNY, Eduard. Obsah a forma v určení platnosti práva. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2008. ISSN 0032-6984, 2008, roč. 91, č. 5, s. 363-375.
  article

  article

 10. BÁRÁNY, Eduard. Kde je spravodlivosť? In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2006. ISSN 0032-6984, 2006, roč. 89, č. 5, s. 416-425.
  article

  article