Search results

 1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzentky: Anna Schultzová, Annamária Androvičová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. [109 s.] [5,34 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7598-256-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 2. DŽATKO, Marcel. Postavenie právnickej osoby v daňových systémoch severských krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 63 s.
  book

  book


 3. DROZDEKOVÁ, Alexandra. Faktory ovplyvňujúce daňové zaťaženie právnických osôb vo vybranej krajine EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 77 s.
  book

  book


 4. IVANCOVÁ, Jana. Vybrané náklady právnickej osoby a ich vplyv na daňové zaťaženie právnickej osoby vo vybranej krajine EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 64 s.
  book

  book


 5. BLAHOVÁ, Monika. Vybrané náklady právnickej osoby a ich vplyv na daňové zaťaženie právnickej osoby v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 84 s.
  book

  book


 6. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Environmental Tax Regulation in Selected Sectors of European Countries. In Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats.. International Scientific Conference. Management 2018: Management and the World in Motion, Challenges, Opportunities and Threats : Proceedings of VII. International Scientific Conference, Spa Nový Smokovec (Congress Centre), High Tatras, Slovak Republic, 25-29 September 2018. - Prešov : Bookman, 2018. ISBN 978-80-8165-300-1, pp. 868-874.
  article

  article


 7. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. The Effectiveness of Recovery Tax Arrears in the Slovak Republic. In Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking. - Chennai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2306-367X, 2018, vol. 7, no. 1, pp. 2594-2606. VEGA 1/0443/15.
  article

  article


 8. KICA, Rastislav. Daňové a investičné stimuly ako nástroj podpory podnikania právnických osôb v SR : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 68 s.
  book

  book


 9. PROKOPOVÁ, Adriána. Postavenie právnických osôb v daňových systémoch pobaltských krajín EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 59 s.
  book

  book


 10. SUCHÁŇOVÁ, Daniela. Efektívnosť výberu dane z príjmov právnických osôb v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Kušnírová. Bratislava, 2018. 46 s.
  book

  book