Search results

 1. BARTOŠOVÁ, Jitka - BÍNA, Vladislav. Změny monetární chudoby v Čechách a na Slovensku vlivem distribuce sociálních transferů. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 6, s. 3-10. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0210227/fss0615.pdf>
  article

  article

 2. BARTOŠOVÁ, Jitka - STEJSKAL, Jakub. Development of spatial distribution of income inequality in Europe in the years 2007-2012. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 6, s. 9-17. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0195226/fss0614.pdf>
  article

  article

 3. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: verifikácia kvantilových modelov : 7. z cyklu prezentácií : marec 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2010. Available on Internet: <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/7-prezentacia-KM-Verifikacia.pdf>
  electonic book

  electonic book

 4. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: estimácia kvantilových modelov : 6. z cyklu prezentácií : január 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2010. Available on Internet: <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/1-prezentacia-KM.pdf>
  electonic book

  electonic book

 5. BARTOŠOVÁ, Jitka - FORBELSKÁ, Marie. Porovnání regionální monetární chudoby v Čechách a na Slovensku. In Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. - Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2010. ISBN 978-80-553-0573-8, s. 76-83. VEGA 1/4586/07, VEGA 1/0370/08.
  article

  article

 6. AIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. Zostavenie zborníka Ružena Pardelová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. [36] s. ISBN 978-80-225-2980-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 7. BARTOŠOVÁ, Jitka. Statistické šetření a modelování životní úrovně českých domácností. In Štatistické metódy v ekonómii so zameraním na sociálne analýzy : monografický zborník z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4586/07 v redakcii Viery Pacákovej. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2704-0, s. 19-33.
  article

  article

 8. BARTOŠOVÁ, Jitka. Analýza a modelování spotřebního chování českých domácností. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 7, s. 10-16. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf>
  article

  article

 9. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: kvantilová deskriptívna analýza ako východisko ku kvantilovanému modelovaniu : 2. z cyklu prezentácií : marec 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2009. Available on Internet: <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/2-prezentacia-KM-kv.grafy-a-charakteristiky.pdf>
  electonic book

  electonic book

 10. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: idenfikácia kvantilového modelu : 3. z cyklu prezentácií : apríl 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2009. Available on Internet: <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/2-prezentacia-KM-kv.grafy-a-charakteristiky.pdf>
  electonic book

  electonic book