Search results

Records found: 26  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0011347^"
 1. ČINTALA, Peter. Zákon o ochrane spotrebiteľa ... s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2014. ISSN 1335-1583, 2014, roč. 19, č. 14, s. 5-78.
  article

  article

 2. ČINTALA, Peter. Obchodný zákonník. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 7-8, s. 41-45.
  article

  article

 3. ČINTALA, Peter. Zákon o e-Governmente. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 12-13, s. 3-7.
  article

  article

 4. ČINTALA, Peter. Ochrana osobných údajov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2013. ISSN 1337-0448, 2013, roč. 7, č. 5, s. 28-31.
  article

  article

 5. ČINTALA, Peter. Zákon o energetike. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 10, s. 68-72.
  article

  article

 6. ČINTALA, Peter. Otvorenie akreditívu. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1335-1583, 2012, č. 13, s. 187-196.
  article

  article

 7. ČINTALA, Peter. Regulácia v sieťových odvetviach. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2012. ISSN 1337-0448, 2012, č. 9, s. 72-76.
  article

  article

 8. ČINTALA, Peter. Zákon o sociálnych službách. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 4, s. 71-74.
  article

  article

 9. ČINTALA, Peter. Reforma daňovej a colnej správy. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 12-13, s. 52-55.
  article

  article

 10. ČINTALA, Peter. Slobodný prístup k informáciám. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2011. ISSN 1337-0448, 2011, č. 3, s. 32-35.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.