Search results

 1. DOMONKOS, Tomáš. Simulácie : vysokoškolské učebné texty. Recenzenti: Nora Grisáková, Filip Ostrihoň. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 80 s. VEGA 1/0340/16, VEGA 2/0158/18. ISBN 978-80-89962-01-3. [Copy count : 15, currently available 13, at library only 2]
  book

  book

 2. ŠIRAŇOVÁ, Mária. Vybrané teoretické a praktické prístupy v medzinárodných financiách : skriptum. Recenzenti: Menbere Workie Tiruneh, Tomáš Domonkos. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2018. 70 s. [4,41 AH]. VEGA 1/0613/18. ISBN 978-80-89962-11-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. BALLON, Tomáš. Simulácia vybraného podnikového procesu : diplomová práca. Školiteľ: Tomáš Domonkos. Bratislava, 2017. 81 s.
  book

  book

 4. PALÁGYIOVÁ, Michaela. Porovnanie lineárnej regresie a logit modelu pri modeli s binárnou závislou premennou : bakalárska práca. Školiteľ: Tomáš Domonkos. Bratislava, 2017. 45 s.
  book

  book

 5. DOMONKOS, Tomáš et al. Analysing the relevance of the MIP scoreboard's indicators. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In National Institute Economic Review. - London : SAGE Publishing, 2017. ISSN 0027-9501, 2017, vol. 239, no. 1, pp. 32-52.
  article

  article

 6. DOMONKOS, Tomáš et al. Analysing the Relevance and Predictive Power of the MIP Scoreboard's Indicators : Working Paper on the MIP Scoreboard : FIRSTRUN Deliverable 2.5 [elektronický zdroj]. 1st Edition. [Bratislava], 2017. online 202 s. [200 NS]. Horizon 2020 649261.
  electonic book

  electonic book

 7. DOMONKOS, Tomáš - KÖNIG, Brian - OSTRIHOŇ, Filip. Middle class in the post communist countries - case of the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 59-66. VEGA 2/0181/15.
  article

  article

 8. GEŽÍK, Pavel - DOMONKOS, Tomáš - BABEJ, Andrej. Mutual debt compensation as a minimization problem. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII. International scientific conference. Quantitative methods in economics : multiple criteria decision making XVIII : proceedings of the [18th] international scientific conference : 25th may - 27th may 2016, Vrátna, Slovakia. - Bratislava : Letra Interactive, 2016. ISBN 978-80-972328-0-1, s. 114-118.
  article

  article

 9. KÖNIG, Brian - DOMONKOS, Tomáš. Job creation by direct financial subsidies in Slovak Republic - a cost-benefit analysis. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 4, s. 359-371.
  article

  article

 10. DOMONKOS, Tomáš - KÖNIG, Brian. Odhad nákladov nezamestnanosti v podmienkach slovenskej ekonomiky. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0032-3233, 2015, roč. 63, č. 4, s. 498-516.
  article

  article