Search results

Records found: 300  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0012141^"
 1. KUZMA, Dávid. Zhodnotenie vývoja nákladov na ľudský kapitál v praxi konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2021. 55 s.
  book

  book

 2. BOMBA, Peter. Uplatňovanie nástrojov nákladového controllingu v praxi konkrétneho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2021. 55 s.
  book

  book

 3. BORŽÍKOVÁ, Nika. Optimalizácia rozpočtového systému podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2021. 47 s.
  book

  book

 4. ZVARA, Daniel. Zhodnotenie vývoja nákladov v podniku kreatívneho priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Slavka Šagátová. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 5. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Sustainable Consumption in Individual Regions of the Slovak Republic from the Point of View of Waste Management. In Socio-Economic Determinants of Sustainable Consumption and Production II. : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2021. ISBN 978-80-210-7681-5, pp. 137-146 online. VEGA 1/0708/20.
  article

  article

 6. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Vplyv pracovnej sily na náklady podnikov kreatívneho priemyslu počas ich životného cyklu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 400-407 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 7. Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu II. : zborník vedeckých prác. Helena Majdúchová a kolektív ; redakčné a zostaviteľské práce: Slávka Šagátová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 96 s. [4,85 AH]. VEGA 1/0340/19. ISBN 978-80-225-4901-1. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. MAJDÚCHOVÁ, Helena. Ekonomická hodnota subjektov kreatívneho priemyslu so špecifickým zameraním na odvetvie reklama. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu II. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4901-1, s. 23-40 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 9. RAKOVÁ, Monika. Podporné opatrenia na zníženie dopadov pandémie Covid-19 pre vybrané odvetvia kreatívneho a kultúrneho priemyslu. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu II. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4901-1, s. 41-45 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 10. ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Stav podnikov kreatívneho priemyslu z pohľadu fáz ich životného cyklu. In Podnikateľský rozmer subjektov kreatívneho priemyslu v kontexte inovácií a inteligentného rastu II. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4901-1, s. 57-63 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article