Search results

 1. TRNOVSKÝ, Karol. Zhodnotenie oživenia svetovej ekonomiky posledných rokov. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 345-350 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. TRNOVSKÝ, Karol. Analýza zahraničného obchodu SR v kontexte nepriaznivých prognóz ekonomického rastu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 351-356 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 3. TRNOVSKÝ, Karol. Brexit a jeho dopad na eurozónu a SR. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 357-361 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 4. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol. The Central Bank Independence in the "New" World. In 7th Annual Winter Global Business Conference 2019. Innovation Institute International Winter Conference. Winter Global Business Conference and Winter Global Education, Teaching & Learning Conference : Innovation Institute International Winter Conferences 2019 : conference proceedings : January 28th - February 1st, 2019, Tignes, France. - Zagreb : Innovation Institute, 2019. ISSN 2584-6302, pp. 91-97. VEGA 1/0975/15.
  article

  article

 5. TOMŠA, Daniel. Význam mediálnej výchovy ako súčasti vzdelávania : diplomová práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 64 s.
  book

  book

 6. MATEJKA, Martin. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť eura : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 51 s.
  book

  book

 7. ZÁVODNÝ, Ľubomír. Pozitíva a negatíva vyplývajúce z členstva krajín v eurozóne : bakalárska práca. Školiteľ: Karol Trnovský. Bratislava, 2019. 49 s.
  book

  book

 8. NOVÁK, Marcel - TOMA, Ján - TRNOVSKÝ, Karol. Determinants of Intra-European Union International Migration. - Registrovaný: Scopus. In Interdisciplinary Global Studies : The International Journal. - Champaign : Common Ground Publishing. ISSN 2324-755X, 2018, vol. 13, no. 2., pp. 1-16. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  article

  article

 9. TRNOVSKÝ, Karol - TOMA, Ján. Komparácia reforiem dôchodkového systému vo vybraných krajinách. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 165-170 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 10. NOVÁK, Marcel - TRNOVSKÝ, Karol - KUBOVIČ, Adam. The Effect of the Foreign Direct Investment on the Economy: Evidence from Slovakia. In Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. ISBN 978-83-65907-15-8, pp. 255-269 online. VEGA 1/0975/15.
  article

  article