Search results

Records found: 42  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0013822^"
 1. PINDA, Ľudovít et al. Proposal for Securitization of Systemic Risk in Slovak Agriculture. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 4, s. 359-378 online. VEGA 1/0166/20, VEGA 1/0120/18.
  article

  article

 2. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Education in the Field of Financial Planning in the Conditions of Teaching by Distance Methods. In INTED 2021. The 15th Annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2021 : The 15th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2021. ISBN 978-84-09-27666-0. ISSN 2340-1079, pp. 7194-7200 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 3. HYRÁNEK, Eduard et al. Verification of the Performance Model in Selected Companies in the Mining Industry. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2021, vol. 26, no. 3, pp. 415-426 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 4. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Performance Analysis Firm Operating in the Sector of IT Services Through the Model HGN. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 5. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Možnosti zvyšovania konkurencieschopnosti prostredníctvom vzd elávania v oblasti finančného riadenia. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 152-159 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 6. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Hodnotenie finančného zdravia podniku Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava aplikáciou modelu HGN. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 61-68 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 7. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Analýza výkonnosti spoločnosti MATADOR Automation prostredníctvom modelu HGN. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 255-262 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 8. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Analýza výkonnosti spoločnosti Küster – automobilová technika prostredníctvom modelu HGN. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 257-263 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 9. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Verifikácia modelu výkonnosti HGN v aplikácii na spoločnosť Eset. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 216-222 online. VEGA 1/0462/19.
  article

  article

 10. HYRÁNEK, Eduard - MIŠOTA, Branislav. Komparatívna analýza finančnej výkonnosti vybraných spoločností pomocou modelu HGN. In Podnikové financie vo vede a praxi 2019 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4675-1, s. 43-51. VEGA 1/0462/19.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.