Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0013823^"
 1. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. Internetová reklama na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 68-70.
  article

  article

 2. HORKA, Ľuboš - MIŠOTA, Branislav - STENCHLÁK, Marián. Makroekonómia: Spotreba a disponibilný dôchodok. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 176-178.
  article

  article

 3. STENCHLÁK, Marián - MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš. Štruktúra hrubého domáceho produktu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 182-184.
  article

  article

 4. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. Stupeň otvorenosti ekonomiky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 179-181.
  article

  article

 5. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. E-metriky a hodnotenie štatistiky návštevnosti webových stránok. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 77-79.
  article

  article

 6. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. Získavanie údajov pre štatistiky www stránok ako súčasť e-commerce. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 74-76.
  article

  article

 7. PINDA, Ľudovít et al. The Simulation of Complex Economic System. In Strategijski menadžment. - Subotica : Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2008. ISSN 0354-8414, 2008, god. 13, broj 3, s. 9-11.
  article

  article

 8. PINDA, Ľudovít - MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš. Multiagent Approach and Genetic Algorithms in Economic Simulations. In SM 2007, zbornik apstrakata : strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu, XII Internacionalni naučni skup, 17. i 18. maj 2007 Subotica-Palic. - Subotica : Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2007. ISBN 978-867233145-5, s. 63.
  article

  article

 9. GRELL, Michal - HORKA, Ľuboš - MIŠOTA, Branislav. Simulačný model firmy. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2007. ISSN 1336-3514, 2007, roč. 5, č. 2, s. 41-61.
  article

  article

 10. PINDA, Ľudovít - MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš. Multiagent Approach and Artificial Neural Networks in Economic Simulations. In Strategijski menadžment : medunarodni časopis za strategijski menadžment i sisteme podrške strategijskom menadžmentu. - Subotica : Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica. ISSN 0354-8414, 2007, god. 12, broj 3-4, s. 63-66.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.