Search results

 1. Moderní trendy v účetnictví. Pedagogická konference. Moderní trendy v účetnictví : sborník 18. ročníku pedagogické konference pořádané 1. prosince 2018 na VŠE v Praze, Česká republika. 1. vydání. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2018. online 106 s. ISBN 978-80-245-2300-2.
  electonic book

  electonic book

 2. Účetní výkaznictví. Konference. Účetní výkaznictví : vede schopnost běžného účtování k porozumění účetní závěrce podniku? : sborník 7. ročníku pedagogické konference, VŠE Praha 1. prosince 2007. Praha : Siemens, 2007. 163 s. ISBN 978-80-254-0966-4.
  book

  book

 3. Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007. Pedagogická konference. Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007 : příprava výuky na tyto změny : sborník pedagogické konference, 6. ročník : Praha, 2. prosince 2006. Bratislava : Siemens, 2006. 182 s. ISBN 80-239-8367-9.
  book

  book

 4. MOKOŠOVÁ, Daša. Výučba opravných položiek pred a po aktuálnych zmenách v účtovnej a daňovej legislatíve SR. In Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007. Pedagogická konference. Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007 : příprava výuky na tyto změny. - Bratislava : Siemens, 2006. ISBN 80-239-8367-9, s. 91-97.
  article

  article

 5. SKLENKA, Miloš. Využitie vyučovacích prostriedkov vo výučbe. In Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007. Pedagogická konference. Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007 : příprava výuky na tyto změny. - Bratislava : Siemens, 2006. ISBN 80-239-8367-9, s. 135-138.
  article

  article

 6. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Informačné technológie ako súčasť vyučovacieho procesu - e-learning v predmete Automatizácia účtovníctva. In Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007. Pedagogická konference. Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007 : příprava výuky na tyto změny. - Bratislava : Siemens, 2006. ISBN 80-239-8367-9, s. 145-149.
  article

  article

 7. ŠULOVSKÁ, Miriama. Novela postupov účtovania v oblasti účtovania o tvorbe a použití rezerv. In Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007. Pedagogická konference. Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007 : příprava výuky na tyto změny. - Bratislava : Siemens, 2006. ISBN 80-239-8367-9, s. 139-144.
  article

  article