Search results

 1. ROSIČOVÁ, Katarína et al. Regional mortality by socioeconomic factors in Slovakia: a comparison of 15 years of changes. In International journal for equity in health. - London : BIOMED Central, 2016. ISSN 1475-9276, 2016, vol. 15, pp. 1-8 online. CZ.1.07/2.3.00/20.0063, Euro-Heathy project no. 643398.
  article

  article

 2. MURA, Ladislav et al. Quantitative Financial Analysis of Small and Medium Food Enterprises in a Developing Country. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transformations in Business & Economics. - Kaunas : Vilnius University, 2015. ISSN 1648-4460, 2015, vol. 14, no. 1, pp. 212-224.
  article

  article

 3. RAČKOVÁ, Michaela. Štatistická analýza predaja vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 77 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. KOŠČÍK, Dávid. Využitie štatistických metód pri analýze cien automobilov : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 108 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. TARKOVIČOVÁ, Denisa. Štatistická analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenska a ich porovnanie s vybranými európskymi krajinami : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 76 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. ŠESTÁK, Alexander. Použitie štatistických metód pri optimalizácii skladových zásob vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 55 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. ZSEBESI, Andrea. Zlepšovanie manažérskych procesov vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 70 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KRONOVETTEROVÁ, Zuzana. Zhodnotenie voľných podnikových prostriedkov prostredníctvom finančných investícií : diplomová práca. Školiteľ: Marek Andrejkovič. Košice, 2015. 93 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. ANDREJKOVIČ, Marek - TARKOVIČOVÁ, Denisa. Indikátory vývoja ekonomiky Slovenskej republiky a krajín V4. In EUKER: European Union Knowledge Economy Review : scientific journal. - Vranov nad Topľou : European Union Knowledge Economy Pass, 2015. ISSN 1339-2786, 2015, vol. 3, no. 1, s. 14-23 online.
  article

  article

 10. FERENCZ, Vojtech et al. The Implementation of knowledge-intensive services in drawing out and bottling of natural mineral water. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: SCOPUS. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 125-140 online.
  article

  article