Search results

 1. HRABKOVÁ, Dominika. Kontroling reštaurácie : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 66 s.
  book

  book

 2. SZENDERÁKOVÁ, Miroslava. Rozvoj cestovného ruchu vo vybranej lokalite Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 61 s.
  book

  book

 3. ŠTEC, Martin. Podpora cestovného ruchu na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2018. 54 s.
  book

  book

 4. VALENTEOVÁ, Katarína et al. Impact of Institutional Enviroment on the Existence of Fast-Growing Business in Time of Economic Disturbances. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1211-555X, 2018, no. 43, pp. 256-267 online.
  article

  article

 5. SIPOS, Patrik. Možnosti rozvoja vidieckeho cestovného ruchu vo vybranej lokalite : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 53 s.
  book

  book

 6. KRŠKOVÁ, Katarína. Možnosti rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regíóne Slovenska : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 51 s.
  book

  book

 7. BREZINOVÁ, Lucia. Podnikateľský zámer gastronomického zariadenia : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 62 s.
  book

  book

 8. ĎURIŠOVÁ, Dominika. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 55 s.
  book

  book

 9. ŠUPOLOVÁ, Veronika. Súčasné trendy v hoteloch : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 75 s.
  book

  book

 10. KAČKOVIČ, Branislav. Aplikácia hotelových štandardov vo vybranom ubytovacom zariadení : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Valenteová. Bratislava, 2017. 56 s.
  book

  book