Search results

Records found: 46  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0015347^"
 1. DZUROVÁ, Mária et al. Spotrebiteľská politika : praktikum. Recenzenti: Júlia Lipianska, Juraj Kubiš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 197 s. [7,60 AH]. ISBN 978-80-225-4217-3. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 3]
  Spotrebiteľská politika

  book

 2. Spotrebiteľská politika : praktikum. Zostavil: Jozef Orgonáš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 173 s. [7,60 AH]. ISBN 978-80-225-4217-3.
  book

  book

 3. DZUROVÁ, Mária et al. Spotrebiteľská politika II. Recenzenti: Júlia Lipianska, Juraj Kubiš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 309 s. [13,46 AH]. ISBN 978-80-225-4045-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 4. LIESKOVSKÁ, Vanda. [Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR]. In Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. 144-145. Recenzia na: Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR [elektronický zdroj] : zborník vedeckých statí / Mária Dzurová a kolektív, zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Ludvík Čichovský, Juraj Kubiš. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3964-7.
  article

  article

 5. LUKÁČOVÁ, Dana. Význam spotrebiteľskej politiky Európskej únie. In Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. 88-97. VEGA 1/0178/14. 1/0178/14, VEGA, Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov.
  article

  article

 6. ČIHOVSKÁ, Viera. Európsky trh retailingu. In Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. 23-32 CD-ROM. VEGA 1/0178/14. 1/0178/14, VEGA, Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov.
  article

  article

 7. ČIMO, Jozef. Vplyv inovácií na spotrebiteľskú politiku Slovenskej republiky. In Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. 33-41 CD-ROM. VEGA 1/0178/14. 1/0178/14, VEGA, Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov.
  article

  article

 8. KNOŠKOVÁ, Ľubica. Potravinové kauzy a opatrenia proti potravinovým podvodom. In Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. 66-75 CD-ROM. VEGA 1/0178/14. 1/0178/14, VEGA, Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov.
  article

  article

 9. VOKOUNOVÁ, Dana. Akí sú naší študenti z hľadiska hodnôt, postojov a zodpovedného správania? In Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. 123-129 CD-ROM. VEGA 1/0178/14. 1/0178/14, VEGA, Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov.
  article

  article

 10. Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. Mária Dzurová a kolektív, zborník zostavili: Peter Červenka, Ivan Hlavatý ; recenzenti: Vanda Lieskovská, Ludvík Čichovský, Juraj Kubiš. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [145 s., 6,86 AH]. VEGA 1/0178/14. ISBN 978-80-225-3964-7. 1/0178/14, VEGA, Spoločná spotrebiteľská politika EU a jej uplatnenie v SR s dopadom na vzdelávanie spotrebiteľov. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.