Search results

 1. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Účtovanie ostatných kapitálových fondov po 1. januári 2018. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 12, s. 46-48.
  article

  article

 2. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Novela opatrenia MF SR o účtovnej závierke podnikateľov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 2, s. 60-62.
  article

  article

 3. ŠIKULOVÁ, Andrea - FARKAŠ, Richard. Aktuálne zmeny v zákone o účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1335-7034, 2014, roč. 19, č. 1, s. 40-51.
  article

  article

 4. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Novely účtovných predpisov – komentár. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 3, s. 34-39. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/2012/3-2012>
  article

  article

 5. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 17-21.
  article

  article

 6. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Subjekty verejného záujmu a výbor pre audit. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 6, s. 37-40. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/6-2010-1/Subjekty-verejneho-zaujmu-a-vybor-pre-audi>
  article

  article

 7. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Novela zákona o účtovníctve účinná od 1. januára 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 2, s. 41-47.
  article

  article

 8. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 3, s. 37-43.
  article

  article

 9. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Ďalšia novela zákona o účtovníctve. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2007. ISSN 1335-7034, 2007, roč. 12, č. 6, s. 20-25.
  article

  article