Search results

 1. JURKOVÁ, Jana. Diagnostikovanie finančného zdravia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 22-28.
  article

  article

 2. JURKOVÁ, Jana - FERENCOVÁ, Martina. Pohľad na kreativitu a súťaživosť v kontexte manažmentu vzdelávacej inštitúcie. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = journal of corporate management and economics. - Bratislava : Ústav manažmentu STU v Bratislave, 2013. ISSN 1338-5127, 2013, roč. 5, č. 1, s. 47-57. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0182734/1_2013.pdf>
  article

  article

 3. JURKOVÁ, Jana. Marketingová komunikácia a vzdelávacie inštitúcie - vybrané aspekty. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2013. ISSN 1338-6581, 2013, roč. 2, č. 1, s. 145-150.
  article

  article

 4. ŠTEFKO, Róbert et al. Základy marketingu. Recenzovali: Jaroslav Kita, Jaroslav Ďaďo, Jiří Kern. 1. vyd. Prešov : Bookman, 2012. 415 s. [20,75 AH]. ISBN 978-80-89568-07-9.
  book

  book

 5. REVÁKOVÁ, Lucia. CRM databáza ako informačný systém vzdelávacej inštitúcie : diplomová práca. Školiteľ: Jana Jurková. Košice, 2011. 79 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. ILLÉŠOVÁ, Veronika. Online/internet marketing a možnosti jeho využitia : bakalárska práca. Školiteľ: Jana Jurková. Košice, 2011. 58 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. JURKOVÁ, Jana. Marketingová komunikácia vzdelávacích inštitúcií. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2011. ISSN 1211-5622, 2011, roč. 21, č. 1, s. 12-13.
  article

  article

 8. GALKOVÁ, Kamila. Interný marketing vzdelávacej inštitúcie : diplomová práca. Školiteľ: Jana Jurková. Košice, 2011. 79 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. ŠESTINA, Ondrej. Komunikácia so zákazníkom prostredníctvom internetu : diplomová práca. Školiteľ: Jana Jurková. Košice, 2011. 74 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. HALÁSOVÁ, Monika. Imidž vybraných vysokých škôl v podmienkach vysokoškolského vzdelávania SR : diplomová práca. Škol. Jana Jurková. Košice, 2010. 76 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book