Search results

 1. BELLÉROVÁ, Beáta. Informačné vzdelávanie v podmienkach slovenských vysokých škôl - analytická štúdia : vyhodnotenie prieskumov akademických knižníc a návrh koncepcie vzdelávania. Bratislava : Slovenská asociácia knižníc, 2010. 115 s. ISBN 978-80-89284-69-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Nitra 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 244 s. ISBN 978-80-552-0309-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 41 s. ISBN 978-80-552-0311-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. BELLÉROVÁ, Beáta. O monitorovaní vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom publikačnej činnosti a citácií. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2007. ISSN 1335-5864, 2007, roč. 18, č. 2, s. 22-25.
  article

  article