Search results

Records found: 49  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0016169^"
 1. MAJERNÍK, Milan - MAJERNÍK, Štefan. Cena ako kritérium hodnotenia ponúk. In MANEKO : manažment a ekonomika podniku = Journal of Corporate Management and Economics. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019. ISSN 1338-5127, 2019, roč. 11, č. 3, s. 324-330.
  article

  article

 2. BÍROVÁ, Hana. Účtovanie environmentálnych nákladov a výnosov podnikových materiálových tokov - prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 56 s.
  book

  book

 3. KUSKO, Ivan. Environmentálne hodnotenie a označovanie produktov – prípadová štúdia : diplomová práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 48 s.
  book

  book

 4. BANDURIČOVÁ, Barbora. Implementácia environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS III) vo vybranej organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 62 s.
  book

  book

 5. MALIŇÁKOVÁ, Štefánia. Integrované environmentálno-zdravotné a sociálno-ekonomické posudzovanie rozvojových stratégii : diplomová práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 68 s.
  book

  book

 6. JAKUBOVOVÁ, Ivana. Hodnotenie a označovanie environmentálne vhodných produktov - prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 45 s.
  book

  book

 7. KAJLOVÁ, Alena. Integrované posudzovanie rozvojových stratégií a zámerov činnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 48 s.
  book

  book

 8. BALOGOVÁ, Veronika. Hodnotenie ekonomicko-environmentálnej výkonnosti produkčných systémov : diplomová práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 72 s.
  book

  book

 9. SLATINA, Erik. Koncept študijného predmetu EMAS na slovenských vysokých školách : bakalárska práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 55 s.
  book

  book

 10. MIKUŠOVÁ, Kristína. Metodické aspekty implementácie a hodnotenia integrovaného podnikového manažérstva : diplomová práca. Školiteľ: Milan Majerník. Košice, 2017. 68 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.