Search results

 1. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Rizikové faktory udržateľnosti v sektore finančných služieb. In Podnikové financie vo vede a praxi 2021 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4869-4, s. 83-90. VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 2. GRÍGEROVÁ, Nikoleta. Možnosti financovania dlhodobých aktív podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 44 s.
  book

  book

 3. BENEDIKOVIČOVÁ, Lucia. Dodávateľský úver a eliminácia rizík platobnej disciplíny : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 43 s.
  book

  book

 4. JURKOVIČOVÁ, Natália. Vplyv výsledku hospodárenia na finančné rozhodovanie podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 51 s.
  book

  book

 5. KOČÍŠEK, Michal. Determinanty operatívneho finančného rozhodovania podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 91 s.
  book

  book

 6. BEDNÁŘOVÁ, Alexandra. Regulačné faktory pôsobiace na finančnú stabilitu podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 82 s.
  book

  book

 7. PIATRIKOVÁ, Lucia. Nástroje financovania obchodných tokov podnikov v EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2021. 79 s.
  book

  book

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Eliminovanie informačnej asymetrie v rozhodovaní o finančnom investovaní na trhu EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2021 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4890-8, s. 242-250 online. VEGA 1/0240/20.
  article

  article

 9. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Cash Concentration and Liquidity Policy. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-8] online.
  article

  article

 10. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobný proces európskeho trhu cenných papierov a vyrovnanie transakcií s cennými papiermi. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 87-96 online.
  article

  article