Search results

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena et al. Angličtina pro samouky a jazykové kurzy. 1. vydání. Bratislava : AKTUELL, 2018. [322 s.] [17 AH]. ISBN 978-80-8172-044-4.
  book

  book

 2. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 3. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Komunikatívna gramatika angličtiny : kontrastívny prístup. Odborne posúdili Mária Šikolová, Svatava Šimková. 1. vyd. Bratislava : AKTUELL, 2014. 296 s. [11,86 AH]. ISBN 978-80-89153-96-1. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Komunikatívna gramatika angličtiny

  book

 4. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Jazyk a identita v európskom kontexte. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 130 s. [7,17 AH]. ISBN 978-80-225-2997-6. [Copy count : 11, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 5. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010 [elektronický zdroj]. Editori: Helena Šajgalíková, Zuzana Ondrejová, Daniela Breveníková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [13,35 AH]. ISBN 978-80-225-2993-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena et al. Angličtina pro samouky a jazykové kurzy. Bratislava : AKTUELL, 2005. 299 s. ISBN 80-89153-15-1.
  Angličtina pro samouky a jazykové kurzy

  book