Search results

 1. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 15. a 16. mája 2014. Editori: Helena Šajgalíková, Svatava Šimková ; recenzenti: Ruth Breeze, Patricia Rees ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. CD-ROM [149 s., 8,26 AH]. ISBN 978-80-225-3984-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe V

  electonic book

 2. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe IV : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 24. a 25. mája 2012 [elektronický zdroj]. Editori: Helena Šajgalíková, Svatava Šimková ; recenzenti: Marie Hanzlíková, Zuzana Ondrejová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. CD-ROM [132 s., 6,98 AH]. ISBN 978-80-225-3514-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010 [elektronický zdroj]. Editori: Helena Šajgalíková, Zuzana Ondrejová, Daniela Breveníková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [13,35 AH]. ISBN 978-80-225-2993-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 4. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Medzinárodné sympózium. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : medzinárodné sympózium pod záštitou CercleS : zborník príspevkov : Bratislava, 5. a 6. júna 2008 [elektronický zdroj]. Editori: Helena Šajgalíková, Daniela Breveníková, Emil Wojčák. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2647-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II. Medzinárodné sympózium. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II : medzinárodné sympózium pod záštitou CercleS : zborník abstraktov : Bratislava, 5. a 6. júna 2008. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. 36 s. ISBN [nemá]. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. Univerzitné jazykové centrá. Medzinárodná konferencia. Univerzitné jazykové centrá: rozšírenie obzorov, nové možnosti spolupráce : 8. medzinárodná konferencia CercleS : Bratislava, 9.-11. september 2004. Editori: Alžbeta Moravčíková, Šajgalíková. Bratislava : CASAJC, 2004. 201 s. ISBN 80-88982-92-8.
  book

  book