Search results

 1. MIKULÁŠOVÁ, Ľubica. Realizácia programu na výučbu geometrickej a ekonomickej interpretácie derivácie a diferenciálu : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2019. 87 s.
  book

  book

 2. ŠTEFANOVÁ, Valentína. Metódy určovania rozdelenia celkovej škody : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2019. 83 s.
  book

  book

 3. GAJDOŠOVÁ, Slavomíra. V nule useknuté rozdelenia pravdepodobnosti a ich využitie pri opise počtu škôd : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2019. 67 s.
  book

  book

 4. PÁLEŠ, Michal. Jazyk R pre aktuárov. Recenzenti: Gábor Szücs, František Slaninka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2019. 349 s. [13,28 AH]. VEGA 1/0120//18, VEGA 1/0647/19, KEGA 021EU-4/2019. ISBN 978-80-89962-26-6. [Copy count : 20, currently available 4, at library only 12]
  book

  book

 5. ŽILINSKÁ, Alexandra. Geometrická interpretácia derivácie a diferenciálu v prostredí Visual Basic - výučbový program : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2018. 69 s.
  book

  book

 6. STREŠŇÁKOVÁ, Anna - SLANINKA, František. Softvérová podpora rozhodovacích procesov. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 85-90 CD-ROM. VEGA 1/0618/17.
  article

  article

 7. SIMONKA, Zsolt - SLANINKA, František. Markov Chains and Their Use in Sickness Insurance. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4584-6, s. 86-90 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  article

  article

 8. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František. Optimising an Insurer’s Own Retention in the Case of Excess of Loss Reinsurance. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 6-11 CD-ROM.
  article

  article

 9. HORÁKOVÁ, Galina - SLANINKA, František. Optimal Reinsurance of Very Large Losses Using the Semi-Variance. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks (Part I.) : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 171-178 online.
  article

  article

 10. DANKOVÁ, Veronika. Optimalizácia neproporcionálneho zaistenia : diplomová práca. Školiteľ: František Slaninka. Bratislava, 2018. 71 s.
  book

  book