Search results

 1. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Nitra 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 244 s. ISBN 978-80-552-0309-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2009 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie, Nitra, 25.-27. november 2009. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 41 s. ISBN 978-80-552-0311-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 185 s. ISBN 978-80-225-2418-6. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 4. NÉMETHOVÁ, Ildikó. Web-based business English. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 125-128.
  article

  article

 5. JEMALA, Marek. Corporate roadmapping and its development. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 85-87.
  article

  article

 6. POLÁČEK, Marian. Uplatnenie fotografie na webových stránkách-vybrané aspekty. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 137-140.
  article

  article

 7. BODNÁR, Zoltán - VERESKÁ, Oľga. Využitie blended learningu vo výučbe odborného nemeckého jazyka. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 47-50.
  article

  article

 8. PÓLYA, Attila. Netradičný spôsob vyučovania a testovania vedomostí prostredníctvom vlastného e-learningového systému. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 141-143.
  article

  article

 9. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga - PÓLYA, Attila. Informatizácia vo vyučovacom procese a súvislosti s informatizáciou spoločnosti. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 151-153.
  article

  article

 10. SERESOVÁ, Katarína. Testovanie vedomostných úrovní cudzieho všeobecného a odborného ekonomického jazyka pre bakalárske štúdium na EU v Bratislave v rámci kreditového systému. In UNINFOS 2009. Medzinárodná konferencia. UNINFOS 2007 - univerzitné informačné systémy : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Bratislava 13.-15.11.2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2418-6, s. 148-150.
  article

  article