Search results

Records found: 3730  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0018083^"
 1. Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19. Zostavovateľka/editor: Miriama Blahušiaková ; recenzenti/reviewers: Renáta Pakšiová, Miloš Sklenka, Tatiana Šoltésová. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. online 58 s. [5,01 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-95-2.
  electonic book

  electonic book

 2. HALAJOVÁ, Lívia. Modelovanie administratívneho zaťaženia podnikateľských účtovných jednotiek s ohľadom na administratívnu záťaž plynúcu z vedenia účtovníctva a zostavovania účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Anton Marci. Bratislava, 2021. 63 s.
  book

  book

 3. KOCÚROVÁ, Lucia. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť účtovnej profesie : diplomová práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2021. 81 s.
  book

  book

 4. ČEPČEKOVÁ, Mária. Zložky súvahy ako súčasti účtovnej závierky vybraných účtovných jednotiek verejnej správy : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Stanley. Bratislava, 2021. 62 s.
  book

  book

 5. PIVARČIOVÁ, Mária. Dodatočné požiadavky na štatutárny audit subjektov verejného záujmu : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Domaracká. Bratislava, 2021. 60 s.
  book

  book

 6. TARABOVÁ, Nikola. Transformácia horizontálnej formy súvahy na vertikálnu formu : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2021. 63 s.
  book

  book

 7. MARINIČOVÁ, Monika. Audit účtovných odhadov vrátane účtovných odhadov reálnej hodnoty a súvisiace zverejnenia : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Kareš. Bratislava, 2021. 61 s.
  book

  book

 8. KIACOVÁ, Mária. Aplikácia IFRS z pohľadu vykazovania pre oblasť nákladov vybraných účtovných jednotiek : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2021. 75 s.
  book

  book

 9. KUZMOVÁ, Lucia. Finančná analýza účtovnej závierky vybranej účtovnej jednotky : bakalárska práca. Školiteľ: Renáta Antalová. Bratislava, 2021. 49 s.
  book

  book

 10. KOSTERCOVÁ, Adriána. Zodpovednosť za vedenie účtovníctva: majiteľ vs. konateľ vs. účtovník : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2021. 43 s.
  book

  book