Search results

Records found: 3932  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0018083^"
 1. UŽÍKOVÁ, Lenka. Komplexná analýza procesov štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej v SR podľa IFRS : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2023. 149 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. JANČIČKOVÁ, Lea. Výskum a vývoj ako nástroj udržateľného rozvoja podniku z účtovného a daňového hľadiska : dizertačná práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2023. 138 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. Vedecký webinár. Analýza vplyvu krízy súvisiacej s COVID-19 na finančné zdravie subjektov v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2022. 33 s. [1,70 AH]. VEGA 1/0121/21. ISBN 978-80-89962-99-0.
  book

  book

 4. SOLMOŠIOVÁ, Marianna. Založenie a vznik spoločnosti z pohľadu účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Kadlečíková. Bratislava, 2022. 54 s.
  book

  book

 5. SIVÁK, Martin. Využitie informácií z účtovnej závierky na analýzu ukazovateľov likvidity : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Lovciová. Bratislava, 2022. 66 s.
  book

  book

 6. ROKOŠNÁ, Miroslava. Špecifiká auditu politických strán : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bednárová. Bratislava, 2022. 60 s.
  book

  book

 7. BUČKOVÁ, Monika. Oceňovanie, účtovanie a vykazovanie nehnuteľností podľa právnej úpravy v Slovenskej republike : diplomová práca. Školiteľ: Martina Mateášová. Bratislava, 2022. 63 s.
  book

  book

 8. OSTRODICKÁ, Natália. Význam konsolidovanej účtovnej závierky pri poskytovaní informácií o finančnej situácii a finančnej výkonnosti kapitálovo prepojených subjektov : diplomová práca. Školiteľ: Martina Podmanická. Bratislava, 2022. 52 s.
  book

  book

 9. KURUCOVÁ, Patrícia. Vplyv pandémie COVID-19 na audit účtovnej závierky : diplomová práca. Školiteľ: Milan Gedeon. Bratislava, 2022. 54 s.
  book

  book

 10. LUKÁČ, Patrik. Vplyv pandemickej situácie (COVID–19) na vývoj nákladov a výnosov vo vybraných účtovných jednotkách a možnosti zachovania going-concern : diplomová práca. Školiteľ: Daša Mokošová. Bratislava, 2022. 76 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.