Search results

 1. ŠUMANOVÁ, Radka. Využitie matematicko-štatistických metód v účtovníctve a audítorstve : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2018. 177 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. GAJDOŠOVÁ, Zuzana. Výkazníctvo finančných inštitúcií z pohľadu jeho užitočnosti a etiky pre používateľov : dizertačná práca. Školiteľ: Jitka Meluchová. Bratislava, 2018. 125 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. VÁVROVÁ, Petra. Majetkové cenné papiere ako predmet účtovníctva v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2018. 51 s.
  book

  book

 4. TRPIŠOVSKÝ, Erik. Úloha odpisov v jednoduchom účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Branislav Parajka. Bratislava, 2018. 44 s.
  book

  book

 5. HAUKOVÁ, Barbora. Úprava účtovníctva v Nemecku : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Surový. Bratislava, 2018. 32 s.
  book

  book

 6. MAŠLONKOVÁ, Petronela. Význam dotácií a nenávratných finančných príspevkov a ich zobrazenie v účtovníctve : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Vépyová. Bratislava, 2018. 33 s.
  book

  book

 7. FICZA, Filip. Účtovný záznam : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 49 s.
  book

  book

 8. NOSKOVIČOVÁ, Simona. Výnosy v účtovníctve podnikateľov Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2018. 54 s.
  book

  book

 9. CHROMEKOVÁ, Petra. Čiastkové základy dane a osobitný základ dane fyzickej osoby v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslava Vašeková. Bratislava, 2018. 55 s.
  book

  book

 10. ANTONYOVÁ, Gabriela. Výročná správa ako zdroj informácií pre finančnú analýzu v Slovenskej a Českej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Lovciová. Bratislava, 2018. 60 s.
  book

  book