Search results

 1. KLAMOVÁ, Tímea. Kvalita vzťahov na pracovisku – vplyv na spokojnosť a výkon zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 65 s.
  book

  book

 2. CEHULOVÁ, Diana. Multitasking v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 62 s.
  book

  book

 3. ANDRLOVÁ, Vanessa. Formálna a neformálna štruktúra pracovnej skupiny : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 78 s.
  book

  book

 4. ARPOVÁ, Natália. Motivačný profil zamestnancov : bakalárska práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 41 s.
  book

  book

 5. LELKEŠOVÁ, Simona. Kreatívne techniky v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 80 s.
  book

  book

 6. GOTTLIEBEROVÁ, Nika. Časový manažment v práci manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 86 s.
  book

  book

 7. BLAHOVÁ, Lucia. Syndróm vyhorenia u zamestnancov : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 62 s.
  book

  book

 8. JEDINÁKOVÁ, Ivana. Podpora rozvoja kreativity pracovníkov : diplomová práca. Školiteľ: Hana Gažová-Adamková. Bratislava, 2018. 77 s.
  book

  book

 9. GAŽOVÁ ADAMKOVÁ, Hana. Význam poznania kognitívneho štýlu manažérov pri tvorbe personálnej stratégie v organizácii. In Skúmanie koncepcií systémov riadenia ľudských zdrojov vo vzťahu na špecifiká biznis modelov súčasných konkurencieschopných organizácií európskeho hospodárskeho priestoru : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4480-1, s. 70-78. VEGA 1/0609/16.
  article

  article

 10. SKORKOVÁ, Zuzana et al. New Position of Human Resources Management in an Enterprise. Reviewers: Nadežda Jankelová, Yuriy Holynskyy. Lviv : NNWK ATB, 2018. 269 s. [12,68 AH]. VEGA 1/0609/16. ISBN 978-966-2042-30-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book