Search results

 1. KVASZ, Ladislav. Šach ako metafora matematiky. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 3, s. 175-187.
  article

  article

 2. KVASZ, Ladislav. Penelope Maddyová medzi realizmom a naturalizmom. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2010. ISSN 0046-385X, 2010, roč. 65, č. 6, s. 522-537. Available on Internet: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=2020>
  article

  article

 3. KVASZ, Ladislav. Newton a karteziánska fyzika. In Filozofia. - Bratislava : INFOPRESS, 2008. ISSN 0046-385X, 2008, roč. 63, č. 2, s. 93-108. Available on Internet: <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/view_abstract.php?title_id=1587>
  article

  article