Search results

 1. TAHAL, Radek - FORMÁNEK, Tomáš - MOHELSKÁ, Hana. Loyalty programs and personal data sharing preferences in the Czech republic. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017. ISSN 1212-3609, 2017, roč. 20, č. 1, pp. 187-199.
  article

  article

 2. TAHAL, Radek. Výzkum spokojenosti zákazníků. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2014. ISSN 1211-5622, 2014, roč. 24, č. 4, s. 13-14.
  article

  article

 3. TAHAL, Radek - STŘÍTESKÝ, Václav. Věrnostní programy a jejich vnímaní zákazníky a provozovateli retailových internetových obchodů. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 4, s. 30-41.
  article

  article

 4. TAHAL, Radek. Efektivita sběru dat u kvantitativních marketingových výzkumů. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2013. ISSN 1211-5622, 2013, roč. 23, č. 4, s. 4-5.
  article

  article

 5. RICHTEROVÁ, Kornélia et al. Úvod do výskumu trhu. Recenzovali Dagmar Lesáková, Margita Mesárošová, Radek Tahal. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2013. 315 s. [21,93 AH]. Economics. VEGA 1/0418/11. ISBN 978-80-89393-95-4. [Copy count : 11, currently available 2, at library only 5]
  Úvod do výskumu trhu

  book

 6. TAHAL, Radek. Uplatnění moderních výzkumných metod a technologií při měření efektivity reklamných kampaní. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2011. ISSN 1211-5622, 2011, roč. 21, č. 4, s. 9-10.
  article

  article

 7. TAHAL, Radek. Vnitrofiremní komunikace - nedílná součást marketingu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 18-19.
  article

  article

 8. TAHAL, Radek. Aktuální trendy v oblasti marketingového výzkumu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2009. ISSN 1211-5622, 2009, roč. 19, č. 4, s. 8-9.
  article

  article

 9. TAHAL, Radek. Analýza poptávky a cenová strategie. In 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
  article

  article