Search results

Records found: 51  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0020496^"
 1. KUBÁK, Matúš et al. Kvantitatívny pohľad na vplyv asymetrickej informácie na teóriu dôvery a teóriu reciprocity. - Registrovaný: Scopus. In Sociální studia. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISSN 1214-813X, 2015, roč. 12, č. 4, s. 31-56.
  article

  article

 2. RÁKAYOVÁ, Melánia. Postavenie a význam inkubátorov v systéme podpory malých a stredných podnikov na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 85 s.
  book

  book

 3. STEBNICKÝ, Peter. Cenotvorba ostatných činností vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 59 s.
  book

  book

 4. URBLÍKOVÁ, Katarína. Posúdenie akvizičnej príležitosti v oblasti produkcie kombinovanej výroby elektriny a tepla pre spoločnosť VSE, a. s. : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 69 s.
  book

  book

 5. HAVRILCOVÁ, Lukrécia. Efektívnosť podnikového transformačného procesu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 91 s.
  book

  book

 6. TÓTHOVÁ, Diana. Statické a dynamické prvky prevádzkovania maloobchodu a možnosti ich zosúladenia : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 79 s.
  book

  book

 7. LEGÁT, Matúš. Efektívnosť podnikového transformačného procesu podniku Regada s. r. o. na úseku zlievareň : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 77 s.
  book

  book

 8. HLINKOVÁ, Lenka. Špecifiká podnikania v prostredí elektronického obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2011. 70 s.
  book

  book

 9. GAZDA, Vladimír et al. Trust and Trustworthiness as a Behavioural Social Norm. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2011. ISSN 0049-1225, 2011, roč. 43, č. 3, s. 242-265. VEGA 1/4604/07, VEGA 1/0788/10. Available on Internet: <http://www.sav.sk/journals/uploads/06101222Gazda%20OK.pdf>
  article

  article

 10. JAKAB, Lukáš. Perspektívne rastové oblasti podnikania na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Lejková. Košice, 2010. 109 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.