Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0021275^"
 1. CHORVATOVIČ, Martin. The Development of the European Stability Mechanism and Impacts of Its Changes until Now. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 332-341 CD-ROM.
  article

  article

 2. BARTKOVÁ, Petra. Hodnotenie vývoja domácej ekonomiky (SR) ako integrálnej súčasti EMU : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Chorvatovič. Bratislava, 2013. 39 s.
  book

  book

 3. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0329/11 : obdobie riešenia 01/2011 - 12/2013. Bratislava, 2013. 12 s. VEGA 1/0329/11. 1/0329/11, VEGA, Kapitálový trh a jeho úloha pri podpore reálnej ekonomiky v rámci eurozóny.
  book

  book

 4. TRŠKO, Miroslav. Súčasný stav eurozóny a perspektívy jej vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Chorvatovič. Bratislava, 2012. 49 s.
  book

  book

 5. OSLOVIČ, Dávid. Možnosti riešenia súčasných problémov tzv. PIGS krajín : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Chorvatovič. Bratislava, 2012. 35 s.
  book

  book

 6. HLEBA, Ľubomír. Rizikové formy investovania v závislosti od ekonomického cyklu : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Chorvatovič. Bratislava, 2012. 46 s.
  book

  book

 7. ROZIAK, Tomáš. Dopady finančnej krízy na bankový sektor v SR a možnosti jeho riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Chorvatovič. Bratislava, 2011. 38 s.
  book

  book

 8. CHORVATOVIČ, Martin. Otvorená verzus uzavretá ekonomika. In Nekonferenčný recenzovaný zborník projektu MVP 2315023. - Bratislava : Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3308-9, s. 27-30. MVP 2315023 (100%). 2315023, IGP, Vyrovnávanie platobnej bilancie v podmienkach krajín Eurozóny - vplyv zavedenia eura na platobnú bilanciu Slovenskej republiky.
  article

  article

 9. STANOVÁ, Barbora. Dopady finančnej krízy na bankový sektor v EÚ a možnosti jeho riešenia : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Chorvatovič. Bratislava, 2011. 55 s.
  book

  book

 10. ORSÁGOVÁ, Zuzana. Charakteristika a analýza osobitostí slovenského bankového sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Chorvatovič. Bratislava, 2011. 33 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.