Search results

 1. BOBENIČ, Tibor - BRUOTHOVÁ, Michaela. The SCP Paradigm: Theory and Findings in Manufacturing Support Services. In Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development. International Scientific Conference. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018): Production Management and Business Development : Proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), 17-19 May 2018, (Košice, Slovak Republic) and (Uzhhorod, Ukraine). - Leiden : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019. ISBN 978-1-138-60415-5, pp. 27-32. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 2. IVANČO, Michal. Zlepšovanie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 55 s.
  book

  book

 3. DUDAŠKOVÁ, Lucia. Rozhodovanie o vhodnej právnej forme podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 57 s.
  book

  book

 4. JAŠŇÁKOVÁ, Katarína. Podnikateľské prostredie ako determinant rozvoja malých a stredných podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 101 s.
  book

  book

 5. NAĎOVÁ, Nikola. Inovačná aktivita malých a stredných podnikov v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 65 s.
  book

  book

 6. RUDÝ, Stanislav. Atypické formy zamestnávania v podmienkach vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 52 s.
  book

  book

 7. ŠKODIOVÁ, Patrícia. Podnikateľský plán novovznikajúceho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 66 s.
  book

  book

 8. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Mzdový spillover efekt priamych zahraničných investícií. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 13-17 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 9. BRUOTHOVÁ, Michaela. Vybrané prístupy k hodnoteniu podnikateľského prostredia Slovenskej republiky. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 59-71 CD-ROM.
  article

  article

 10. RUŽBAŠÁN, Alena. Diagnostika odvetového prostredia malého podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2018. 65 s.
  book

  book