Search results

 1. PACANA, Andrzej et al. The Selected Methods of Quality Management Used for the Evaluation of Label Printing. - registrovaný: Web of Science. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2019, vol. 98, no. 1, pp. 110-112.
  article

  article

 2. DOPIRIAKOVÁ, Silvia. Návrh a implementácia procesu kontinuálneho vzdelávania zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Bednárová. Košice, 2019. 89 s.
  book

  book

 3. JURISOVÁ, Michaela. Nastavenie a kreovanie adaptačného procesu zamestnancov v nadnárodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Bednárová. Košice, 2019. 108 s.
  book

  book

 4. BAČOVÁ, Monika. Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 6-12 CD-ROM. KEGA 026EU4/2018.
  article

  article

 5. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Mzdový spillover efekt priamych zahraničných investícií. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 13-17 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 6. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - OLEXOVÁ, Cecília. Vplyv priamych zahraničných investícií na produktivitu práce domácich podnikov. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 18-23 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 7. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BOBENIČ, Tibor. Priame zahraničné investície a výkonnosť domácich podnikov. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 24-28 CD-ROM. VEGA 1/0842/17.
  article

  article

 8. HAJDUOVÁ, Zuzana - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Indexy kvality života. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 34-38 CD-ROM.
  article

  article

 9. STRIČÍKOVÁ, Andrea - STRIČÍK, Michal. Porovnanie vývoja počtu podnikateľských subjektov v Rusku a na Slovensku. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 45-50 CD-ROM.
  article

  article

 10. BRUOTHOVÁ, Michaela. Vybrané prístupy k hodnoteniu podnikateľského prostredia Slovenskej republiky. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 59-71 CD-ROM.
  article

  article