Search results

 1. PATÉ, Magdaléna. Moderné technológie a autenticita vo výučbe cudzích jazykov. In Cudzie jazyky v premenách času IX. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času IX : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 9. november 2018, (Bratislava, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4614-0, s. 270-277 CD-ROM.
  article

  article

 2. PATÉ, Magdaléna. Interkultúrny prístup v didaktike cudzích jazykov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 143-149 CD-ROM.
  article

  article

 3. PATÉ, Magdaléna. Neue didaktische Ansätze im berufsbezogenen Deutschunterricht. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 23-31.
  article

  article

 4. ONDRUŠOVÁ, Terézia - PATÉ, Magdaléna. Jazyk a integrácia. Nemecký jazyk v integračnej politike Rakúska. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 143-152.
  article

  article

 5. KOČIŠOVÁ, Zuzana - PATÉ, Magdaléna. Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft. Recenzenti: Richard Hahn, Eva Ondrčková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 130 s. [7,59 AH]. ISBN 978-80-225-4510-5. [Copy count : 13, currently available 9, at library only 3]
  book

  book

 6. PATÉ, Magdaléna. Rozvoj jazykových zručností vo výučbe nemeckého jazyka pre špecifické účely. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 381-390 CD-ROM.
  article

  article

 7. SERESOVÁ, Katarína. [Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft]. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2018. ISSN 2454-0145, 2018, vol. 10, no. 2, s. 75 online. Recenzia na: Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft / Zuzana Kočišová, Magdaléna Paté ; recenzenti: Richard Hahn, Eva Ondrčková. 1. vydanie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. - ISBN 978-80-225-4510-5.
  article

  article

 8. PATÉ, Magdaléna. Turzovsko-Fuggerovské zmluvy v rokoch 1494-1507. Príklad použitia nemčiny ako rokovacieho jazyka v ranom kapitalizme. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 7. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2016, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4388-0, s. 84-87 CD-ROM.
  article

  article

 9. PATÉ, Magdaléna. Nemecká integračná politika. Nemecký jazyk ako nástroj integračnej politiky. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4424-5, s. 336-347.
  article

  article

 10. PATÉ, Magdaléna. Výučba jazyka ako súčasť integračnej politiky Nemecka. In Didaktické stratégie pri výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1344-1, s. 107-120 [1,02 AH].
  article

  article