Search results

Records found: 273  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0023949^"
 1. ŠTETKA, Peter et al. Innovations in Health Care in the Slovak Republic. Reviewers: Jindra Peterková, Michaela Koutná. 1st Edition. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2023. 61 s. [4,97 AH]. Visegrad Fund reg. 22210051. ISBN 978-80-7556-128-2.
  book

  book

 2. GAJDOVÁ, Denisa. Perspectives of Agricultural Cooperatives Re-development after Covid 19 Pandemic in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Bulgarian Journal of Agricultural Science. - Sofia : Agricultural Academy in Bulgaria. ISSN 2534-983X, 2023, vol. 29, no. 2, pp. 216-222. VEGA 1/0462/23.
  article

  article

 3. GAJDOVÁ, Denisa. Pandemic Covid 19 and Its Impact on Creative Industry Clusters in Slovakia. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 63-74 online. VEGA 1/0582/22.
  article

  article

 4. ŠIMKO, Branislav. Klastre kreatívneho priemyslu a ich vplyv na rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 78 s.
  book

  book

 5. HAHNOVÁ, Karin. Klastre kreatívneho priemyslu a ich vplyv na rozvoj podnikateľského prostredia na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 79 s.
  book

  book

 6. DURKOŠOVÁ, Anna. Kooperácia malých a stredných podnikov ako predpoklad konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 46 s.
  book

  book

 7. KOŽÍŠKOVÁ, Silvia. Cooperation of Small and Medium Businesses as Precondition of Competitive Advantage of Enterprises : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 49 s.
  book

  book

 8. GAJDOSÍK, Rebeka. Family Businesses as a Part of Doing Business of Small and Medium Enterprises, : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 49 s.
  book

  book

 9. JANČOVIČOVÁ, Radka. Špecifiká podnikania v kreatívnom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 45 s.
  book

  book

 10. ADESOYE OLUFEMI, Paul Babatunde. Institutional Support of SMEs in EU and the Rest of the World : bakalárska práca. Školiteľ: Denisa Gajdová. Bratislava, 2022. 46 s.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.