Search results

Records found: 82  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0025949^"
 1. Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, stále však je čo robiť : osobitná správa č. 23 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 82 s. ISBN 978-92-872-3781-1. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva: ďalšie opatrenia sú potrebné : osobitná správa č. 24 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 54 s. ISBN 978-92-872-3836-8. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. Podpora EÚ pre vidiecku infraštruktúru: potenciál dosiahnuť výrazne výhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou : osobitná správa č. 25 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2016. 66 s. ISBN 978-92-872-3917-4. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Bola podpora v oblasti elektronického obchodu poskytnutá malým a stredným podnikom z EFRR účinná? : osobitná správa č. 20 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 36 s. ISBN 978-92-872-1360-0. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Dosiahnutie hospodárnosti: udržať náklady na granty na projekty rozvoja vidieka financované EÚ pod kontrolou : osobitná správa č. 22 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 64 s. ISBN 978-92-872-1429-4. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Je podpora EÚ na prevenciu a obnovu škôd v lesoch spôsobených požiarmi a prírodnými katastrofami dobre riadená? : osobitná správa č. 24 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 51 s. ISBN 978-92-872-1560-4. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. Chyby vo výdavkoch na rozvoj vidieka: aké sú príčiny a ako sa riešia? : osobitná správa č. 23 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 58 s. ISBN 978-92-872-1637-3. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Vnútroštátna vodná doprava v Európe: od roku 2001 žiadne významné zvýšenie jej podielu na doprave ani zlepšenie podmienok splavnosti : osobitná správa č. 01 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 51 s. ISBN 978-92-872-1943-5. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Záruka EÚ pre mladých ľudí: prijali sa prvé kroky, ale vykonávanie čelí rizikám : osobitná správa č. 03 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 48 s. ISBN 978-92-872-2033-2. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. Technická pomoc: aký je jej prínos pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka? : osobitná správa č. 04 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2015. 46 s. ISBN 978-92-872-2191-9. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.