Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0026277^"
 1. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. Internetová reklama na Slovensku. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 68-70.
  article

  article

 2. HORKA, Ľuboš - MIŠOTA, Branislav - STENCHLÁK, Marián. Makroekonómia: Spotreba a disponibilný dôchodok. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 176-178.
  article

  article

 3. STENCHLÁK, Marián - MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš. Štruktúra hrubého domáceho produktu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 182-184.
  article

  article

 4. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. Stupeň otvorenosti ekonomiky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 2, s. 179-181.
  article

  article

 5. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. E-metriky a hodnotenie štatistiky návštevnosti webových stránok. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 77-79.
  article

  article

 6. MIŠOTA, Branislav - HORKA, Ľuboš - STENCHLÁK, Marián. Získavanie údajov pre štatistiky www stránok ako súčasť e-commerce. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2008. ISSN 1336-7420, 2008, roč. 4, č. 7, s. 74-76.
  article

  article

 7. PINDA, Ľudovít et al. The Simulation of Complex Economic System. In Strategijski menadžment. - Subotica : Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, 2008. ISSN 0354-8414, 2008, god. 13, broj 3, s. 9-11.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.