Search results

 1. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Komparácia zahraničnej politiky Slovenskej republiky a Maďarska v rokoch 2014-2018 : diplomová práca. Školiteľ: Peter Csányi. Bratislava, 2020. 79 s.
  book

  book

 2. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Ekonomika Maďarska : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Harakaľová. Bratislava, 2018. 46 s.
  book

  book

 3. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl : potreba zmeny pre kvalitu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 3, s. 2-6.
  article

  article

 4. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Manažment zmeny v podmienkach súčasných škôl. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 4, s. 2-7.
  article

  article

 5. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl : optimálna integrácia a koordinácia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 1, s. 12-16.
  article

  article

 6. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Externá kontrola a hodnotenie škôl v slovenských podmienkach. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 9.
  article

  article

 7. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl : vytvárať adekvátnu organizačnú štruktúru. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2009. ISSN 1336-9849, 2009, č. 12, s. 15 - 17.
  article

  article

 8. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Niektoré problémy kvality v slovenskom verejnom školstve. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2008. ISSN 1335-003X, 2008, roč. 16, č. 10, s. 6-15.
  article

  article

 9. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Školský manažment v systéme pedagogických vied. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2006. ISSN 1335-003X, 2006, roč. 14, č. 9, s. 3-6.
  article

  article

 10. OBDRŽÁLEK, Zdeněk - HORVÁTHOVÁ, Kinga. Organizácia a manažment školstva : terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2004. 419 s. ISBN 80-10-00022-1. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book