Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^eu_un_auth 0027119^"
  1. BALÁŽ, V. - VAGAŠ, M. - PÁCHNIKOVÁ, L. Prezentácia činnosti robota s využitím web technológií. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
    article

    article

  2. BALÁŽ, V. et al. Spomienky na profesora Tibora Šaláta. In Obzory matematiky, fyziky a informatiky. - Nitra : Jednota slovenských matematikov a fyzikov, 2007. ISSN 1335-4981, 2007, roč. 36, č. 2, s. 65-71.
    article

    article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.