Search results

 1. ZUBAĽOVÁ, Alena - BORZA, Michal - KORYTÁROVÁ, Zuzana. Reducing public expediture - one of the determinants affecting the efficiency of public sector. In Public relations: sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce : nowe narzędia i tradycyjne techniki : Praca zbiorowa pod redakcją Anny Adamus-Matuszyńskiej i Renaty Maćkowskiej. - Katowice : Wydawnictvwo Naukowe, 2014. ISBN 978-83-7164-809-0, pp. 189-198. VEGA 1/0008/11.
  article

  article

 2. SCHULTZOVÁ, Anna et al. Efektívnosť využitia daňových príjmov a verejných výdavkov v nadväznosti na dlhodobú udržateľnosť verejných financií a nové netradičné možnosti rozpočtových príjmov : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0008/11 : doba riešenia 01/2011 - 12/2014. Bratislava, 2014. 21 s. VEGA 1/0008/11.
  book

  book

 3. BUDKEOVÁ, Anabela. Daňová správa a kontrola v Slovenskej republike a v Európskej únií : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Borza. Bratislava, 2013. 34 s.
  book

  book

 4. HLOUŠEKOVÁ, Ivana. Postavenie priamych daní v v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Borza. Bratislava, 2013. 55 s.
  book

  book

 5. ZAŤKOVÁ, Natália. Komparácia daňového systému SR a vybranej krajiny severnej Európy : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Borza. Bratislava, 2013. 52 s.
  book

  book

 6. KAZÍK, Matúš. Spotrebná daň z alkoholických nápojov ako súčasť daňového systému v Slovenskej republike : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Borza. Bratislava, 2013. 35 s.
  book

  book

 7. BORZA, Michal. Progresia zdanenia a jej vplyv na výkonnosť ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Alena Zubaľová. Bratislava, 2013. 147 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. BORZA, Michal. Nezdaniteľná časť základu dane a nárok na ňu. In Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2012. ISSN 1335-3772, 30.11.2012, č. 24, s. 4-5.
  article

  article

 9. BORZA, Michal. Daňovo-odvodový pohľad na dividendy. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 19.10.2012, [s.1-2] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/danovo-odvodovy-pohlad-na-dividendy-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_O53hQeJhzN7/?query=da%F2ovo-odvodov%FD+poh%B5ad+na+dividendy&serp=1>
  article

  article

 10. BORZA, Michal. Daňové priznanie po smrti daňovníka. In Mzdové účtovníctvo a personalistika profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, s. r. o., 2012. ISSN 1338-4740, 31.8.2012, [s.1] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/danove-priznanie-po-smrti-danovnika-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_I00Nx8vOM8g/?query=Da%F2ov%FD+priznanie+po+smrti+da%F2ovn%EDka&serp=1>
  article

  article